4values - Piotr Radomiński

Oferta

Kompletna oferta

Doradztwo w zakresie zarządzania finansami

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Doradztwo w zakresie optymalizacji kapitału pracującego, rachunkowości, raportowania zarządczego oraz finansowego i kontrolingu

Doradztwo w zakresie sprzedaży, dystrybucji, logistyki, planowania produkcji, zakupów, łańcucha dostaw, optymalizacji procesów produkcyjnych a także marketingu i public relations

Doradztwo w zakresie kontroli wewnętrznej i procesów wewnętrznych firm

Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz pozyskiwanie pracowników

Szkolenia (w ww. zakresie)

Usługi w zakresie administracji biura

Działalność związana z obsługą targów (usługi oraz doradztwo)